АДВ. ХРИСТО КОПАРАНОВ

Христо Копаранов е роден на 03.05.1979 г. в град София. Завършва средното си образование с профил „Право”, а през 2004 г. завършва специалност „Право” в Софийския университет „Св. Климент Охридски” като е удостоен като първенец на випуска. Работил е като експерт в Комисия за защита на конкуренцията и е ръководил дирекция „Пазарно регулиране” в Комисия за регулиране на съобщенията. По време на работата си в държавната администрация участва в множество обучения и международни срещи и семинари, провеждани както от Европейската комисия, така и от националните ведомства за защита на конкуренцията и за регулиране на съобщенията на Италия, Испания и др. Полага клетва като адвокат през 2010 г. и по време на работата си като адвокат е участва в различни международни проекти с колеги от Австрия, Франция, Украйна, Армения и др. Работи в областта на защитата на конкуренцията, потребителската защита, телекомуникационно право, арбитраж. Работил е като експерт в различни проекти за изследване на законодателства, обмен на добри практики и изграждане на електронно правосъдие, осъществявани от Министерството на правосъдието, от Висшия съдебен съвет и др. Адв. Копаранов е автор на редица публикации в сферата на правото за защита на конкуренцията и на електронните съобщения. Владее английски и ползва френски език. През 2016 г. адв. Копаранов е избран за арбитър към постоянния арбитражен съд при Германо-Българската индустриално-търговска камара.