Информация относно отлагането на ОСЗ в София – Обновена 3

Обновление 3 (12 март, 13.20 ч.) От Административен Съд София област съобщават, че съгласно заповед 201 от 11.02.2020 г. на председателя на съда, се преустановява разглеждането на дела, насрочени в открити съдебни заседания, с изключение на случаите, изрично предвидени в чл. 329, ал. 3 от ЗСВ в срок до един месец, считано от 16.03.2020 г….

Read More

Възможно отлагане на ОСЗ

Днес съдийската колегия на ВСС е приела решение да бъде препоръчано на административните ръководители на всички съдилища предстоящите открити съдебни заседания да бъдат отложени с до 1 месец. Предложението е във връзка с мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19 (коронавирус). От ДМА – София се обърнахме към Софийския адвокатски съвет с молба Съветът максимално…

Read More

ВАЖНО! Право на глас в изборите в САК

Колеги, уведомяваме ви, че на интернет страницата на САК днес (31 януари) е публикувано съобщение относно правото на гласуване във втория тур на изборите за органите на Колегията. Съгласно съобщението до гласуване ще бъдат допуснати: – допуснатите до първия тур (първа част на точка 1 от съобщението); – платилите членския си внос за м. декември…

Read More

Представяне на екипа на адв. Александър Машев

Днес представяме екипа кандидати в изборите за органи на САК 2020, воден от адв. Александър Машев. Екипът разполага със страница във Фейсбук с качена подробна програма за управлението на Колегията и с представяне на кандидатите. Желаещите да се запознаят по-подробно с идеите и с биографията на кандидатите могат да посетят https://www.facebook.com/izboriSAK2020/ Кандидатите са следните (след името…

Read More

Представяне на екипа на “Адвокати за адвокатите”

Днес представяме екипа кандидати на “Адвокати за адвокатите” в изборите за органи на САК 2020. Екипът разполага с интерент сайт с подробно представяне на идеите, на целите и на кандидатите. Желаещите да се запознаят по-подробно с идеите и с биографията на кандидатите могат да посетят sak2020.com Кандидатите са следните (след името е посочен номерът в бюлетината):…

Read More

Избори за органи на САК 2020

На предстоящото този уикенд (25 и 26 януари) заседание на Общото събрание на САК ще бъде проведен избор на органи на САК и на делегати за заседанието на Общото събрание на адвокатите от страната. Макар изборите да са мажоритарни, обичайна практика е колегите да образуват екипи, които да издигат общи “листи”. През тази седмица ДМА…

Read More

Становище на ДМА – София относно присъждането на разноски под минимума

Представяме становището на Дружеството на младите адвокати – София относно присъждането на разноски по граждански дела под минимума, предвиден в Наредба №1 на Висшия адвокатски съвет. Изготвянето на това становище е продиктувано от конкретен казус, конкретно решение, постановено по дело, разгледано от състав на Софийския районен съд, Гражданско отделение. Решението, в частта му за разноските, е…

Read More

Зам.-председателят на ДМА проведе обучение по потребителско право при предлагане на застрахователни услуги

На 19.05.2019 г. зам.-председателят на ДМА-София, адв. Христо Копаранов беше обучител в специално организирано от Expert Events обучение за разпространители на застрахователни продукти, спрямо изискванията на Приложение 3 от Кодекса за застраховането. В обучението се включиха представители на застрахователни компании, банкови и финансови институции, застрахователни брокери, както и адвокати. Адв. Копаранов представи изискванията на Закона…

Read More

ДМА – София взе участие на ОС на адвокатите в страната

Председателят и зам.-председателят на УС на ДМА-София адв. Димитър Стоянов и адв. Христо Копаранов взеха участие като делегати от Софийската адвокатска колегия на Общото събрание на адвокатите от страната. Противно на предварителните обвинения, че делегатите от София, ще участват само формално на общото събрание, и двамата представители на ДМА направиха изказвания с конкретни бележки към…

Read More

Предстоящо участие на ДМА на Общо събрание на адвокатите в страната

На 23 и 24 февруари предстои да се проведе Общото събрание на адвокатите в страната. Съгласно Закона за адвокатурата и предвид мандатите на Висшия адвокатски съвет и на Висшия дисциплинарен съд, както и на Висшия контролен съвет, тази година Общото събрание на адвокатите от страната предстои да разгледа и евентуално приеме отчета на Висшия адвокатски съвет,…

Read More

Месечна среща на ДМА-София

В последния ден на януари се проведе първата за 2019 г. неформална месечна среща на членове, бъдещи членове и приятели на ДМА-София. Месечните срещи са една от формите за обмяна на идеи и коментиране на проблеми, които стоят пред българската адвокатура и младите адвокати. Чрез месечните срещи набелязваме както важните въпроси за младите адвокати, така…

Read More

Конкурс за есе “Най-лошият адвокат”

В края на 2016 и началото на 2017 г. Дружество на младите адвокати – София организира конкурс за есе по на пръв поглед провокативната тема „Най-лошият адвокат”. Темата обаче не беше случайно подбрана. Целта на така подбраната тема беше да провокира размисъл сред участниците и аудиторията относно етичните аспекти при практикуването на адвокатската професия, както…

Read More

Председателят на ДМА – София беше избран за делегат в ОСАС

Председателят на ДМА – София Димитър Стоянов беше избран за делегат в Общото събрание на адвокатите от страната (ОСАС) на проведените този уикенд в САК избори за най-висшия форум на адвокатурата. Адв. Стоянов е един от 87-те кандидати, които получиха изискуемото от закона пълно мнозинство от гласувалите и бяха избрани още от първия тур. В…

Read More

Кандидати на ДМА – София за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

Уважаеми колеги, на предстоящото този уикенд заседание на Общото събрание на САК, в събота и неделя ще се проведе избор за делегати на САК за Общото събрание на адвокатите от страната (ОСАС). ДМА – София издигна следните кандидати, членове на УС на Дружеството: Адв. Йорданка Бекирска – номер 13 в бюлетината Адв. Димитър Стоянов –…

Read More

Отворено писмо на ДМА-София относно език на омраза в адвокатурата

Преди една година ДМА-София изпрати отворено писмо до Софийски Адвокатски Съвет и Висш Адвокатски Съвет относно езика на омраза, често използван от и спрямо адвокати. Въпросът продължава да е изключително актуален и към момента, поради което отново публикуваме текста на отвореното писмо. Към отвореното писмо сме инициирали и онлайн петиция, която може да подпишете тук….

Read More