УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО –

В Дружеството може да членува само физическо лице, което: 1. е вписани в съответните регистри на Софийската адвокатска колегия (САК) като младши адвокат, адвокат или адвокат от Европейския съюз; 2. не е навършило 40 години   УСТАВ НА ДРУЖЕСТВО НА МЛАДИТЕ АДВОКАТИ -СОФИЯ:

Read More