ДМА – София взе участие на ОС на адвокатите в страната

Председателят и зам.-председателят на УС на ДМА-София адв. Димитър Стоянов и адв. Христо Копаранов взеха участие като делегати от Софийската адвокатска колегия на Общото събрание на адвокатите от страната. Противно на предварителните обвинения, че делегатите от София, ще участват само формално на общото събрание, и двамата представители на ДМА направиха изказвания с конкретни бележки към…

Read More

Предстоящо участие на ДМА на Общо събрание на адвокатите в страната

На 23 и 24 февруари предстои да се проведе Общото събрание на адвокатите в страната. Съгласно Закона за адвокатурата и предвид мандатите на Висшия адвокатски съвет и на Висшия дисциплинарен съд, както и на Висшия контролен съвет, тази година Общото събрание на адвокатите от страната предстои да разгледа и евентуално приеме отчета на Висшия адвокатски съвет,…

Read More

Месечна среща на ДМА-София

В последния ден на януари се проведе първата за 2019 г. неформална месечна среща на членове, бъдещи членове и приятели на ДМА-София. Месечните срещи са една от формите за обмяна на идеи и коментиране на проблеми, които стоят пред българската адвокатура и младите адвокати. Чрез месечните срещи набелязваме както важните въпроси за младите адвокати, така…

Read More