Зам.-председателят на ДМА проведе обучение по потребителско право при предлагане на застрахователни услуги

На 19.05.2019 г. зам.-председателят на ДМА-София, адв. Христо Копаранов беше обучител в специално организирано от Expert Events обучение за разпространители на застрахователни продукти, спрямо изискванията на Приложение 3 от Кодекса за застраховането. В обучението се включиха представители на застрахователни компании, банкови и финансови институции, застрахователни брокери, както и адвокати. Адв. Копаранов представи изискванията на Закона…

Read More