Становище на ДМА – София относно присъждането на разноски под минимума

Представяме становището на Дружеството на младите адвокати – София относно присъждането на разноски по граждански дела под минимума, предвиден в Наредба №1 на Висшия адвокатски съвет. Изготвянето на това становище е продиктувано от конкретен казус, конкретно решение, постановено по дело, разгледано от състав на Софийския районен съд, Гражданско отделение. Решението, в частта му за разноските, е…

Read More