Информация относно отлагането на ОСЗ в София – Обновена 3

Обновление 3 (12 март, 13.20 ч.) От Административен Съд София област съобщават, че съгласно заповед 201 от 11.02.2020 г. на председателя на съда, се преустановява разглеждането на дела, насрочени в открити съдебни заседания, с изключение на случаите, изрично предвидени в чл. 329, ал. 3 от ЗСВ в срок до един месец, считано от 16.03.2020 г….

Read More

Възможно отлагане на ОСЗ

Днес съдийската колегия на ВСС е приела решение да бъде препоръчано на административните ръководители на всички съдилища предстоящите открити съдебни заседания да бъдат отложени с до 1 месец. Предложението е във връзка с мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19 (коронавирус). От ДМА – София се обърнахме към Софийския адвокатски съвет с молба Съветът максимално…

Read More