КОИ СМЕ НИЕ

„ДМА – София“ извършва дейност за развиване и утвърждаване на духовните ценности, на гражданското общество и на морала; за защита на човешките и гражданските права и свободи; за развитие на образованието, на юридическата наука и правната култура на гражданите и за защита на принципа на правовата държава; за развитие на демократичните идеи и ценности и на достиженията на демокрацията; за използване на модерните технологии в областта на правото и електронното управление.

СЛАБАТА АДВОКАТУРА Е ПО-ЛОША И ОТ НАЙ-КОРУМПИРАНИЯ СЪД

 Проф. Живко Сталев

Дружеството на младите адвокати – София („ДМА – София“) е неправителствена организация, сдружение с нестопанска цел, за извършване на дейност в полза на обществото.

Дружеството е учредено на 19 септември 2016 г. в гр. София и обединява адвокатите до 40-годишна възраст, вписани в Софийската адвокатска колегия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

ЗА КОНТАКТ:

Можете да се свържете с нас в социалните мрежи чрез бутоните по-горе.

Пишете ни относно всякакви запитвания на dmasofia@gmail.com или чрез формуляра отдолу: