Информация относно отлагането на ОСЗ в София – Обновена 3

Обновление 3 (12 март, 13.20 ч.) От Административен Съд София област съобщават, че съгласно заповед 201 от 11.02.2020 г. на председателя на съда, се преустановява разглеждането на дела, насрочени в открити съдебни заседания, с изключение на случаите, изрично предвидени в чл. 329, ал. 3 от ЗСВ в срок до един месец, считано от 16.03.2020 г….

Read More

Възможно отлагане на ОСЗ

Днес съдийската колегия на ВСС е приела решение да бъде препоръчано на административните ръководители на всички съдилища предстоящите открити съдебни заседания да бъдат отложени с до 1 месец. Предложението е във връзка с мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19 (коронавирус). От ДМА – София се обърнахме към Софийския адвокатски съвет с молба Съветът максимално…

Read More

ВАЖНО! Право на глас в изборите в САК

Колеги, уведомяваме ви, че на интернет страницата на САК днес (31 януари) е публикувано съобщение относно правото на гласуване във втория тур на изборите за органите на Колегията. Съгласно съобщението до гласуване ще бъдат допуснати: – допуснатите до първия тур (първа част на точка 1 от съобщението); – платилите членския си внос за м. декември…

Read More

Представяне на екипа на адв. Александър Машев

Днес представяме екипа кандидати в изборите за органи на САК 2020, воден от адв. Александър Машев. Екипът разполага със страница във Фейсбук с качена подробна програма за управлението на Колегията и с представяне на кандидатите. Желаещите да се запознаят по-подробно с идеите и с биографията на кандидатите могат да посетят https://www.facebook.com/izboriSAK2020/ Кандидатите са следните (след името…

Read More

Представяне на екипа на “Адвокати за адвокатите”

Днес представяме екипа кандидати на “Адвокати за адвокатите” в изборите за органи на САК 2020. Екипът разполага с интерент сайт с подробно представяне на идеите, на целите и на кандидатите. Желаещите да се запознаят по-подробно с идеите и с биографията на кандидатите могат да посетят sak2020.com Кандидатите са следните (след името е посочен номерът в бюлетината):…

Read More

Избори за органи на САК 2020

На предстоящото този уикенд (25 и 26 януари) заседание на Общото събрание на САК ще бъде проведен избор на органи на САК и на делегати за заседанието на Общото събрание на адвокатите от страната. Макар изборите да са мажоритарни, обичайна практика е колегите да образуват екипи, които да издигат общи “листи”. През тази седмица ДМА…

Read More

Становище на ДМА – София относно присъждането на разноски под минимума

Представяме становището на Дружеството на младите адвокати – София относно присъждането на разноски по граждански дела под минимума, предвиден в Наредба №1 на Висшия адвокатски съвет. Изготвянето на това становище е продиктувано от конкретен казус, конкретно решение, постановено по дело, разгледано от състав на Софийския районен съд, Гражданско отделение. Решението, в частта му за разноските, е…

Read More

Председателят на ДМА – София беше избран за делегат в ОСАС

Председателят на ДМА – София Димитър Стоянов беше избран за делегат в Общото събрание на адвокатите от страната (ОСАС) на проведените този уикенд в САК избори за най-висшия форум на адвокатурата. Адв. Стоянов е един от 87-те кандидати, които получиха изискуемото от закона пълно мнозинство от гласувалите и бяха избрани още от първия тур. В…

Read More

Кандидати на ДМА – София за делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

Уважаеми колеги, на предстоящото този уикенд заседание на Общото събрание на САК, в събота и неделя ще се проведе избор за делегати на САК за Общото събрание на адвокатите от страната (ОСАС). ДМА – София издигна следните кандидати, членове на УС на Дружеството: Адв. Йорданка Бекирска – номер 13 в бюлетината Адв. Димитър Стоянов –…

Read More

Становище на ДМА – София относно претърсванията в адвокатски кантори и жилища

На 19.12.2018 г. бяха проведени няколко акции по претърсване на адвокатски кантори и жилища на адвокати. Както бе изтъкнато в няколко медии, разследващите не са имали разрешителни за претърсванията, а са се позовали, на това, че са „неотложни действия“, а по-късно са се оправдали, че ставало дума за грешен адрес. ​Напомняме, че съгласно чл. 33…

Read More

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО НА МЛАДИТЕ АДВОКАТИ – СОФИЯ

  На 15 януари по време на заседание на Комисията по правни въпроси на Народното събрание нейният председател колегата Данаил Кирилов защити предлаганите ограничения на достъпа на някои категории задържани лица до адвокатска защита с абсурдния за нас аргумент, че това се налагало, защото адвокатът можело да е и съучастник. Бихме искали да напомним на…

Read More

Декларация на ДМА – София във връзка с вандализирането на билбордите на кампанията „Няма страшно, това е просто любов“ във Варна

Дружеството на младите адвокати – София осъжда вандализирането на билбордите на инициативата „Няма страшно, това е просто любов“ във Варна, като недопустимо посегателство срещу свободата на словото. От ДМА – София смятаме, че гарантираната от закона възможност всеки да изразява, отстоява и разпространява своите виждания и идеи, е важна предпоставка за съществуването на свободно и…

Read More

УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО –

В Дружеството може да членува само физическо лице, което: 1. е вписани в съответните регистри на Софийската адвокатска колегия (САК) като младши адвокат, адвокат или адвокат от Европейския съюз; 2. не е навършило 40 години   УСТАВ НА ДРУЖЕСТВО НА МЛАДИТЕ АДВОКАТИ -СОФИЯ:

Read More

ПУБЛИЧНА ДИСКУСИЯ “РЕКЛАМА В АДВОКАТУРАТА” -13.12.2016г.

УС на “Дружеството на младите адвокати – София” организира публична дискусия на тема: ” РЕКЛАМА В АДВОКАТУРАТА”. Публичната дискусия ще се проведе на 13.12.2016г. ( вторник) от 18.30 часа в зала 292 на Юридическия факултет на СУ. Желанието ни е да получим различни гледни точки, да чуем добра аргументация и да помислим заедно има ли…

Read More