Зам.-председателят на ДМА проведе обучение по потребителско право при предлагане на застрахователни услуги

На 19.05.2019 г. зам.-председателят на ДМА-София, адв. Христо Копаранов беше обучител в специално организирано от Expert Events обучение за разпространители на застрахователни продукти, спрямо изискванията на Приложение 3 от Кодекса за застраховането. В обучението се включиха представители на застрахователни компании, банкови и финансови институции, застрахователни брокери, както и адвокати. Адв. Копаранов представи изискванията на Закона…

Read More

ДМА – София взе участие на ОС на адвокатите в страната

Председателят и зам.-председателят на УС на ДМА-София адв. Димитър Стоянов и адв. Христо Копаранов взеха участие като делегати от Софийската адвокатска колегия на Общото събрание на адвокатите от страната. Противно на предварителните обвинения, че делегатите от София, ще участват само формално на общото събрание, и двамата представители на ДМА направиха изказвания с конкретни бележки към…

Read More

Предстоящо участие на ДМА на Общо събрание на адвокатите в страната

На 23 и 24 февруари предстои да се проведе Общото събрание на адвокатите в страната. Съгласно Закона за адвокатурата и предвид мандатите на Висшия адвокатски съвет и на Висшия дисциплинарен съд, както и на Висшия контролен съвет, тази година Общото събрание на адвокатите от страната предстои да разгледа и евентуално приеме отчета на Висшия адвокатски съвет,…

Read More

Месечна среща на ДМА-София

В последния ден на януари се проведе първата за 2019 г. неформална месечна среща на членове, бъдещи членове и приятели на ДМА-София. Месечните срещи са една от формите за обмяна на идеи и коментиране на проблеми, които стоят пред българската адвокатура и младите адвокати. Чрез месечните срещи набелязваме както важните въпроси за младите адвокати, така…

Read More

Конкурс за есе “Най-лошият адвокат”

В края на 2016 и началото на 2017 г. Дружество на младите адвокати – София организира конкурс за есе по на пръв поглед провокативната тема „Най-лошият адвокат”. Темата обаче не беше случайно подбрана. Целта на така подбраната тема беше да провокира размисъл сред участниците и аудиторията относно етичните аспекти при практикуването на адвокатската професия, както…

Read More

Отворено писмо на ДМА-София относно език на омраза в адвокатурата

Преди една година ДМА-София изпрати отворено писмо до Софийски Адвокатски Съвет и Висш Адвокатски Съвет относно езика на омраза, често използван от и спрямо адвокати. Въпросът продължава да е изключително актуален и към момента, поради което отново публикуваме текста на отвореното писмо. Към отвореното писмо сме инициирали и онлайн петиция, която може да подпишете тук….

Read More