Конкурс за есе “Най-лошият адвокат”

В края на 2016 и началото на 2017 г. Дружество на младите адвокати – София организира конкурс за есе по на пръв поглед провокативната тема „Най-лошият адвокат”. Темата обаче не беше случайно подбрана. Целта на така подбраната тема беше да провокира размисъл сред участниците и аудиторията относно етичните аспекти при практикуването на адвокатската професия, както…

Read More

УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО –

В Дружеството може да членува само физическо лице, което: 1. е вписани в съответните регистри на Софийската адвокатска колегия (САК) като младши адвокат, адвокат или адвокат от Европейския съюз; 2. не е навършило 40 години   УСТАВ НА ДРУЖЕСТВО НА МЛАДИТЕ АДВОКАТИ -СОФИЯ:

Read More