Дружеството на младите адвокати – София осъжда вандализирането на билбордите на инициативата „Няма страшно, това е просто любов“ във Варна, като недопустимо посегателство срещу свободата на словото. От ДМА – София смятаме, че гарантираната от закона възможност всеки да изразява, отстоява и разпространява своите виждания и идеи, е важна предпоставка за съществуването на свободно и демократично общество.

Въпросът за това дали уреждането на правното положение на хора със сексуални ориентации, различни от хетеросексуалната такава, е в съответствие с традиционните ценности на българското общество и дали такова уреждане следва общовъзприетите ценности на Европейския съюз, част от който е и България, в момента е предмет на обществен дебат. Същевременно от ДМА – София сме на мнение, че свободата на словото е категорично и безспорно част от ценностния модел, както у нас, така и в цяла Европа и то не само в съвременните български държава и право, а още от времената на националното ни Възраждане. С настоящата си позиция ДМА – София не взема страна по същество по дискутираните въпроси. Важното за нас обаче е всички, които вътрешно споделят различни гледни точки по темата, да могат свободно да изразяват, отстояват и разпространяват своите виждания, доколкото не използват тази си възможност за накърняване на правата и доброто име на другиго, за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността. Извършването на посегателства спрямо каквото и да е изразно средство, използвано, при спазване на конституционните изисквания, от който и да е от участниците в обществения дебат, е посегателство срещу самите устои на обществото. Ограничаването, премахването и санкционирането на онези изразни средства, които не отговарят на конституционните изисквания пък следва да бъде извършвано единствено по предвидения в закона ред и никога – като акт на анонимен вандализъм.

Основната разлика между гражданските права и гражданските свободи е, че докато правата се неотнемаеми, свободите не са абсолютни и може да бъдат ограничавани. Последното обаче е допустимо само в най-крайни случаи на злоупотреба с тези свободи, като начините за злоупотреба със свободата на изразяване са изрично и изчерпателно изброени в чл.39, ал.2 от Конституцията. Билбордите на инициативата „Няма страшно, това е просто любов“ категорично и очевидно не са в противоречие с конституционните изисквания. В това отношение странна за нас е липсата на каквато и да е официална позиция на местните власти, в общините, в които има поставени такива билборди. Доколкото конкретно извършеното посегателство съставлява най-малкото наказуема хулиганска проява, призоваваме отговорните власти да направят всичко възможно за откриването и подвеждането на извършителите под отговорност.

ДМА – София ще продължава да издига глас, да брани и да отстоява гражданските права и свободи, така както те са записани в Конституцията, независимо от пола, ориентацията, народността, расата, религията, политическите възгледи и какъвто и да е друг признак на този, спрямо когото те са нарушени. Гражданските права и свободи са общи и универсални. Ако толерираме насочени срещу когото и да е било посегателства върху правата и свободите, всички рискуваме да ги загубим, както те бяха загубени за онези поколения, зачеркнати от репресиите на тоталитарните режими от 20-я век.

Управителен съвет на ДМА – София

One thought on “Декларация на ДМА – София във връзка с вандализирането на билбордите на кампанията „Няма страшно, това е просто любов“ във Варна

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *