На 15 януари по време на заседание на Комисията по правни въпроси на Народното събрание нейният председател колегата Данаил Кирилов защити предлаганите ограничения на достъпа на някои категории задържани лица до адвокатска защита с абсурдния за нас аргумент, че това се налагало, защото адвокатът можело да е и съучастник.

Бихме искали да напомним на колегата Кирилов, че в съвременната правова държава правораздаването се основава на надлежни доказателства, а не на предположения. Последното е фундаментален, конституционно установен принцип на наказателния процес. За народните представители също битуват множество различни отрицателни предположения, но без конкретни доказателства от ДМА – София никога не бихме си позволили да ги отнесем нито към народните представители като цяло, нито към колегата Кирилов в частност.

Мотивите към един законопроект, а също и направените от народните представители изказвания при приемането му, макар формално да не са източник на правото, се използват при тълкуването и прилагането на съответните разпоредби. След изказването на Данаил Кирилов за нас вече няма никакво съмнение, че предлаганите законодателни промени очевидно и явно имат за единствена цел недопустимо ограничаване на процесуалните и конституционните права на гражданите. Поради това смятаме, че тези промени трябва да бъдат внесени от компетентна институция в Конституционния съд за проверка на тяхното съответствие с Конституцията. В тази връзка отправяме призив към Висшия адвокатски съвет да стори това, в случай, че върнатият от президента законопроект бъде окончателно приет повторно от Народното събрание.
Не на последно място, с оглед на факта, че това е втора декларация на ДМА – София в рамките само на два месеца по повод непремерени изказвания на народен представител от управляващото мнозинство, искаме да изразим изключителното си смущение от ескалацията на безпочвени и безпринципни нападки срещу адвокатите и адвокатурата. При тази атмосфера никак не е учудващо, че органите на досъдебното производство започват да придобиват самочувствие, да си позволяват да извършват противозаконни претърсвания на кантори и да разпитват адвокати в процесуално качество по делата, по които те са защитници, което е абсолютно недопустимо. От ДМА – София очакваме изказванията на народните представители да бъдат на висотата на отговорната позиция, която заемат. За особено неприемливо намираме подобни непремерени изказвания да принадлежат на колеги юристи, които най-ясно трябва да осъзнават степента, в която подобно поведение застрашава законността и справедливостта в България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *