Председателят и зам.-председателят на УС на ДМА-София адв. Димитър Стоянов и адв. Христо Копаранов взеха участие като делегати от Софийската адвокатска колегия на Общото събрание на адвокатите от страната.

Противно на предварителните обвинения, че делегатите от София, ще участват само формално на общото събрание, и двамата представители на ДМА направиха изказвания с конкретни бележки към работата на Висшите органи на адвокатурата и към самата адвокатура, както и с конкретни предложения.

Адв. Христо Копаранов акцентира върху няколко аспекта, в които е необходимо подобрение:

  • недостатъчното използване от ВАдвС на възможността за подаване на конституционна жалба и бавното взимане на решения за подаване на такава;
  • нуждата от активни превантивни мерки за подобряване условията на работа на адвокатите и гарантиране техните права, сигурност и достойнства, в това число чрез активна работа и “лобиране” преди, а не чак след приемане на законодателни актове.
  • липсата в приакта на закона за изменение на Закона за адвокатурата, предложен от ВАдвС на редица промени, които биха съдействали за нормалното осъществяване на адвокатската работа като отпадане на забраната за реклама
  • обърнато беше внимание, че през 2018 г. адвокатурата допусна да се въвлече в език на омразата, както и на това, че е необходим нов подход в представянето на исканията на адвокатите, кайто да набляга на интересите на обществото, а не на тесните конюнктурни интереси на гилдията
  • необходимостта да се засили електронизацията на адвокатурата като се надскочи създаването на сайтове на колегиите, а се премине към създаване на портали, към електронно подаване на документи и електронно администриране на работата.

Адв. Димитър Стоянов доразви необходимостта от нов подход в участието на адвокатите в законотворчеството и в представянето на образа на адвокатурата пред обществото, в центъра на който да са интересите на всички. Адв. Стоянов посочи необходимостта адвокатурата навреме да инициира разговори и инициативи, които да подобрят нормативната уредба в страната, винаги когато има опасност от слабо законодателство, а не само когато това законодателство засяга конкретно интересите на адвокатите. Като конкретен пример беше посочено, че редица разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари засягат не само дейността на адвокатите, но и на редица други “задължени лица”. Адв. Стоянов отправи и конкретни въпроси към висшите органи на адвокатурата относно финансовите отчети, в това число защо е налице излишък в бюджета и планира ли се неговото ефективно използване и за какъв проект.

В продължение на изказванията на представителите на ДМА по време на ОСА бяха проведени и редица неформални разговори, които ще спомогнат ДМА-София да организира или участва в инициативи, които са насочени към решаване на най-съществените проблеми на адвокатурата по възможно най-ефективния начин.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *