Обновление 3 (12 март, 13.20 ч.)
От Административен Съд София област съобщават, че съгласно заповед 201 от 11.02.2020 г. на председателя на съда, се преустановява разглеждането на дела, насрочени в открити съдебни заседания, с изключение на случаите, изрично предвидени в чл. 329, ал. 3 от ЗСВ в срок до един месец, считано от 16.03.2020 г. като страните по делата ще бъдат своевременно уведомени за това. В зависимост от динамично променящата се обстановка и при необходимост, срокът може да бъде удължен.

Според заповед на председателя на АССГ от 11 март, всеки съдия-докладчик в едноличените състави и председател на касационен и тричленен състав преценява отлагането на делата, насрочени в перида 11.03-10.04.2020 г. за следващи дати на сътоветния състав

Софиийски окръжен съд няма да разглежда дела от 12.03.2020 г. до 31.03.2020 г.

От Върховния Касационен Съд към момента не са предприети мерки за отлагане на дела. Няма данни за отлагане на дела и в АС София.

 

Обновление 2 (11 март, 9.30 ч.)

СГС също прекратява гледането на дела в ОСЗ, освен тези по чл.329, ал.3 от ЗСВ. В Градския съд обаче мерките са само за 10 дни, като за сега ще бъдат отложетни заседанията до 20 март включително.

От АССГ съобщават, че 35. и 39. състав на административния съд отлагат делата, насрочени за днес, 11 март, като 35. състав все пак ще разгледа едно дело, което явно не може да бъде отложено.

От ДМА – София ще продължим да ви информираме за ситуацията според развитието й.

Обновление 1 (10 март, 18 ч.)

Председателят на СРС съдия Александър Ангелов издаде заповед, с която указва откритите съдебни заседания по всички дела, освен делата по чл.329, ал.3 от Закона за съдебната власт, за периода до 10 април включително да бъдат отложени, както и да не бъдат насрочвани нови дела до същата дата.

Председателят на Върховния административен съд съдия Георги Чолаков е издал същата заповед. ВАС обаче няма да разглежда дела за 14 дни от следващата седмица, т.е. за периода от 16 до 29 март включително.

По-рано днес (10 март) членът на САС адв. Стефан Марчев уведоми ДМА – София предварително за очакваното прекратяване на гледането на делата в СРС. От Дружеството бихме искали отново да приканим ръководството на САК да се свърже директно с председателите на всички съдилища в София и максимално бързо да бъде уточнен въпросът за всички съдебни институции в столицата, за които още няма яснота.

Припомняме, че днес (10 март) Съдийската колегия на ВСС отправи препоръка до всички съдилища да отложат откритите заседания в следващия месец. Реално обаче ВСС не може да задължи инстанциите да излязат в “коронавирус ваканция”, като въпросът е от компетенциите на съответните административни ръководители. Така например съдилищата в Бургас обявиха, че няма да спрат гледането на дела докато в града няма диагностицирани случаи на COVID-19.

Препоръчваме да проверявате сайта ни и тази статия, която ще бъде обновявана в съотвествие с информацията, която ще ни става известна.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *