Политика за поверителност

Подхождаме с отговорност към Вашите лични данни и ще спазваме високи стандарти за защита лични данни. Считано от 25.05.2018 г. в сила влезе Общия регламент за защита на личните данни („Регламента“) и този сайт ще бъде администриран в пълно съответствие с Регламента и съблюдавайки Вашите права и интереси.

КОИ СМЕ НИЕ?

Сайтът е администриран от “Дружество на младите адвокати – София” с адрес за кореспонденция гр. София, бул. “Васил Левски” №82А, ет. 1, ап.3. В редица случаи сме администратори на Вашите лични данни.

ИЗПОЛЗВАМE ЛИ БИСКВИТКИ/COOKIES И ЗАЩО?

Интернет страницата www.dmasofia.com  използва Бисквитки/Cookies. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашето устройство, когато посетите този сайт. Този процес се извършва автоматично, без човешка намеса. Информацията, която се събира чрез бисквитките може да включва: IP адрес, номер на устройството, операционна система, доставчик на интернет, прекарано време на уебсайта, референтен URL адрес и данни за местоположение спрямо използваното устройство. Бисквитките са важен компонент за коректното функциониране на почти всеки сайт в интернет.

Използвамe реномирани доставчици на външни услуги, които също могат да създават бисквитки в браузъра Ви. Достъп и контрол върху тези бисквитки има съответния доставчик (в случая Google Inc.), а информацията в тях е анонимизирана. Целта на тези външни услуги е да обработват тази анонимизирана информация за целите на статистиката. Използвам следните външни услуги:

  • Google Analytics;

Повече информация може да откриете в Декларацията за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

Възможно е, в определени периоди, да използвамe Facebook pixel – услуга, предоставяна от Facebook Inc., за статистически цели относно трафика на интернет страницата и за създаване на персонализирани статии/информационни постове. Тези бисквитки се управляват от Facebook Inc. и нямамe контрол върху тях. Това е бисквитка, посредством която може да се проследят Вашите действия, ако сте видели, или отворили дадена реклама в facebook.com. Facebook е възможно да използва тази информация и за нейни собствени рекламни цели, съобразно политиката им за използване на данни: https://www.facebook.com/about/privacy

Използваме  „бисквитки“, в които могат да се съхраняват лични данни (онлайн идентификатори) единствено за целите на: подобряване използването на уебсайта , статистически цели, предоставяне на персонализирано информационно съдържание (срещу което може да възразите по всяко време), анализиране на пазара (следене на тенденции, предпочитания и интереси на потребителите).

Почти всички браузъри Ви позволяват да управлявате бисквитките си, включително да ги изтриете, ако по някаква причина не желаете тяхното използване. Подробна информация за активиране/деактивиране на cookies може да прочетете ТУК.

ЗАЩО СЪБИРАМE ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ В РАЗДЕЛ „КОНТАКТИ“ ?

Възможно е във връзка с работата на блога да обработим контактна информация за Вас, която представлява „лични данни“. Събираме тази информация единствено за специфичната цел да администрираме Вашето запитване, за да може да Ви отговорим качествено и адекватно. Достъп до Вашите лични данни имаме ние, освен ако изрично не бъде уговорено друго с вас.

Ще използваме предоставената контактна информация единствено за осъществяване на кореспонденция. Възможно е да се свържем с Вас и след като вече не се очаква от никоя страна отговор във връзка с кореспонденцията, за да Ви информираме за обстоятелства, които смятаме за важни за Вас. Моля, знайте, че имате правото да възразите срещу последващи контакти от наша страна, както и срещу изпращането на информационни съобщения от нас. Винаги ще се съобразим с подобно искане, а ако пожелаете ще изтрием безвъзвратно личните данни за Вас, с които разполагаме (при условие, че не разполагаме със законно основание да ги запазим).

ПОЛУЧИЛИ ЛИ СТЕ E-MAIL, КОЙТО СМЯТАТЕ ЗА „ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ“ И НЕПОИСКАНО ТЪРГОВСКО СЪОБЩЕНИЕ?

В определени случаи е възможно да обработвамЕ лични данни за целите на изпращане на информационни съобщения, касаещи актуални правни въпроси, или събития, които смятамЕ, че биха представлявали интерес за получателя. Ако не желаете повече да получавате такъв тип съобщения, моля възразете срещу този вид обработване с e-mail на: dmasofia@gmail.com , или ако е налично: чрез кликване на „Отписване“ или „Unsubscribe” в самото съобщение. Винаги ще се съобразим с този вид искания!

СПОДЕЛЯМЕ ЛИ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА? 

Освен описаните случаи на използване на Бисквитки в настоящата политика, може да споделим личните Ви данни с компетентни адвокати (съобразно запитването, ако отправите конкретно такова към нас), с които се намираме в договорни отношения.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ И ЗА КАКЪВ СРОК ГИ СЪХРАНЯВАМЕ?

За да предотвратя неоторизиран достъп или разкриване, загуба на лични данни или друг вид нарушения на Регламента, сме осигурили необходимите физически, електронни и други процедури като защитна мярка спрямо информацията, която събираме и обработваме. Повече относно техническите и организационни мерки, които предприемам, може да получите на e-mail:
dmasofia@gmail.com

В случай, че сте отправили към нас запитване с професионален характер, в качеството ни на сдружение, обединяващо адвокати, Вашите лични данни се съхраняват за периода на съответните взаимоотношения и за определен срок след това, което да позволи изпълнението на съответните законови задължения, включително и за уреждане на евентуални спорове, които биха могли да възникнат за в бъдеще.

КАКВИ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИТЕ ДАННИ ИМАТЕ И КАК ДА ГИ УПРАЖНИТЕ?

Вие, като субект на лични данни, които обработваме, разполагате с множество права: право на достъп, право на корекция на личните данни, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право да възразите срещу обработването, право на преносимост, а в случай, че не сте удовлетворени от съдействието, което сме ви оказали – и право да подадете жалба пред Комисията по защита на личните данни (https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=5 ).

Ще ви съдействаме да упражните всяко Ваше законно право, произтичащо от Регламента или от други приложими разпоредби в областта на защитата на личните данни.

Може да упражните гореизброените права на e-mail:
dmasofia@gmail.com

ПРОМЯНА НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

Запазвамe си правото да променим и актуализираме настоящата Политика за поверителност по всяко време. Освен това, може да Ви уведомим в случай, че направим промени, които значително засягат правата Ви, свързани с личните Ви данни.