На 23 и 24 февруари предстои да се проведе Общото събрание на адвокатите в страната. Съгласно Закона за адвокатурата и предвид мандатите на Висшия адвокатски съвет и на Висшия дисциплинарен съд, както и на Висшия контролен съвет, тази година Общото събрание на адвокатите от страната предстои да разгледа и евентуално приеме отчета на Висшия адвокатски съвет, доклада на Висшия контролен съвет и отчета на Висшия дисциплинарен съд. В дневния ред на събранието са предвидени също така и обсъждания, становища, предложения относно работата на адвокатите и дейността на адвокатурата.

Отчетът и докладите на висшите органи на адвокатурата са представени на страницата на ВАдС и предстои да бъдат обсъдени на общото събрание. Тази година за делегати от Софийска Адвокатска Колегия са избрани включително председателят на ДМА-София адв. Димитър Стоянов и зам.-председателят адв. Христо Копаранов. Като делегати на Общото събрание ще имаме възможност да вземем отношение по отчетните документи на висшите органи, както и по отношение работата на адвокатите и дейността на адвокатурата по принцип.

ДМА-София имаме стремежа да представлява своите членове и да защитава интересите на младите адвокати чрез всички потенциално възможни форуми. Общото събрание на адвокатите в страната е един от най-подходящите форуми, където позицията и вижданията на ДМА могат да бъдат чути и съобразени в цялата адвокатура. За да можем в максималка степен да представим нуждите на ДМА и неговите членове, предлагаме на всеки член или приятел на дружеството да ни представи своите проблеми, свързани с адвокатската дейност, както и темите относно адвокатурата, които най-много го вълнуват. Това ще ни даде възможност тези теми и проблеми да бъдат взети предвид при участието ни в Общото събрание.

Молим всеки, който има желание, да попълни тази анкета по възможност до 20 февруари 2019 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *