Представяме становището на Дружеството на младите адвокати – София относно присъждането на разноски по граждански дела под минимума, предвиден в Наредба №1 на Висшия адвокатски съвет.

Изготвянето на това становище е продиктувано от конкретен казус, конкретно решение, постановено по дело, разгледано от състав на Софийския районен съд, Гражданско отделение. Решението, в частта му за разноските, е обосновано с Решение на Съда на Европейския съюз относно прилагането на чл.101 от ДФЕС, последното – постановено по преюдициално запитване отново от СРС.
Макар за момента да се касае за единичен случай (доколкото нямаме информация за друг), смятаме, че мотивите на постановилия решението съдебен състав са дотолкова изключително неправилни, че е необходима незабавна реакция, която да предотврати превърщането на това инцидентно решение в широко разпространена практика. Още повече, че се наблюдава тенденция и у органи на изпълнителната власт да се позовават превратно на Решението на СЕС. Специално по отношение на Решението на СЕС, следва да бъде изрично подчертано и отстоявано, че чл.101 от ДФЕС се отнася само до случаи, които биха могли да засегнат трансгранични правоотношения. Последното е посочено изрично в чл.101 от ДФЕС, т.е. касае се за правоотношения които се развиват на територията на повече от една държава членка. В този смисъл чл.101 от ДФЕС е напълно неприложим за чисто вътрешни български случаи.
Становището е изпратено официално до Софийския адвокатски съвет, Висшия адвокатски съвет, Съюза на съдиите в България, Камарата на нотариусите, Камарата на частните съдебни изпълнители и до Парламентарната комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *