Адв. Александра Стеркова

Александра Стеркова е възпитаник на Софийския университет, специалност „право“. Вписана е като адвокат към Софийска адвокатска колегия и специализира в сферата на търговското право и регулации. Участието ѝ в международни младежки семинари по международно публично право, човешки права, социални и политически свободи, допринасят за формирането ѝ като личност, за вярата ѝ, че всеки човек може да бъде носител на промяна, за увереността ѝ, че не бъдещето, а настоящето е на младите. През годините работи последователно в малки и големи кантори, национални и с международно участие, докато в началото на 2017 г. основава своя правна практика.