Адв. Величка Алмишева

Адв. Величка Алмишева е родена на 3 юни 1988г. в гр. Гоце Делчев. Завършва средното си образование в Природоматематическа гимназия „Яне Сандански”, гр. Гоце Делчев. През 2015 г. завършва Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право”. Полага клетва като адвокат в Софийската адвокатска колегия през месец януари 2016 г. През месец март 2012 г. започва работа като адвокатски сътрудник в Адвокатско дружество „АС ЛЕКС-Ангелов, Станева и партньори”, където продължава да работи като адвокат и към настоящия момент. Практикува основно в областта на гражданското право. Владее английски език. През 2011г. завършва успешно курс по юридически английски език към Българската IDLO Алумни Асоциация.