Колеги, уведомяваме ви, че на интернет страницата на САК днес (31 януари) е публикувано съобщение относно правото на гласуване във втория тур на изборите за органите на Колегията. Съгласно съобщението до гласуване ще бъдат допуснати:

– допуснатите до първия тур (първа част на точка 1 от съобщението);

– платилите членския си внос за м. декември 2019 г. до 31 януари 2020 г. (втора част от точка 1 от съобщението);

– платилите членския си внос за м. януари 2020 г. до 31 януари 2020 г. (точка 2 от съобщението).

Видно е, че точка 2 и втората част на точка 1 са несъвместими една с друга, като това създава неяснота кой ще бъде допускан до участие във втория тур.

От ДМА – София изразяваме твърдото си становище, че приемането на решения относно правото на глас между двата тура е крайно лоша практика, която създава сериозни съмнения относно етичността на целите, преследвани с такива решения. Особено когато това се случва в последния възможен ден. От ДМА – София изразяваме искрената си надежда, че това решение няма за цел нарочното опорочаване на избора, с цел неговата последваща отмяна и изкуственото продължаване на мандата на действащите в момента органи на САК. Същевременно решението създава тази опасност и без тя да е умишлено целена.

За избягването на всякакви съмнения относно правото на глас, въпреки че съобщението може да бъде тълкувано в смисъл, че платилите внос за м. декември 2019 г. до 31 януари 2020 г. ще бъдат допуснати до гласуване, от ДМА – София препоръчваме на своите членове, симпатизанти и на всички колеги, които не са сторили това, да уредят въпроса с членския си внос за м. януари 2020 г. днес – 31 януари!

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *